Siilinjärven kunta hakee 3.9.2018 klo 15 mennessä

KIRJASTOTOIMENJOHTAJAA

toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen.

Kirjastotoimenjohtajana vastaat Siilinjärven kirjastopalveluista ja niiden kehittämisestä sekä kirjastotoimen taloudesta ja henkilöstöstä. Siilinjärven kirjastotoimeen kuuluu pääkirjasto, Vuorelan kirjasto ja kirjastoauto. Kirjastossa työskentelee noin 15 kirjastoalan ammattilaista, joiden lähiesimiehenä kirjastotoimenjohtaja toimii. On mahdollista, että maakuntauudistuksen yhteydessä kunnan organisaatiota muutetaan.

Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 17§). Toiminnan johtaminen ja kehittäminen vaatii kykyä strategiseen suunnitteluun, henkilöstöjohtamiseen, taloussuunnitteluun ja arviointiin sekä sitoutumista kunnan tavoitteisiin. Kirjastoalan työkokemus ja työkokemus esimiestehtävistä ovat edellytyksiä virkaa täytettäessä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, verkostotyötaitoja, kehitysmyönteistä työotetta ja kykyä hahmottaa tulevaisuuden haasteita.

Tehtävä täytetään 3.12.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valitun tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n sekä Siilinjärven kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti.

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä 16.8.2018 08:36:08