Toimintakertomus ja vuosikello 2019

Alueellisessa kehittämistyössä keskityttiin vuonna 2019 verkostomaiseen
työtapaan ja yhteistyöhön liittyvään osaamiseen, nuorten kirjastopalveluihin, seniorityöhön ja digitaitoihin.

Hahmotelma vuoden suunnitelmista vuosikellon muodossa löytyy alta.

sieppaa

Tavoitteena oli panostaa monimuotoiseen koulutukseen. Perinteisten koulutuspäivien yhteyteen tuotiin enemmän osallistumista ja keskustelua. Koulutuspäivät lähetettiin aina mahdollisuuksien mukaan etänä Adobe Connectin avulla, sillä etäosallistumisen tarve on alueellamme suuri.

Johtajille ja esimiehille järjestettiin koulutusta erityisesti työhyvinvointiosaamiseen liittyen, sillä se nousi keskeiseksi osaamisen kuiluksi syksyn 2018 osaamistarpeiden kartoituksen johtajien osiossa.

Vuoden 2019 alussa julkaistiin digitaitokalenteri, jonka avulla pyrittiin innostamaan aktiiviseen digitaitojen ylläpitämiseen ja uuden oppimiseen.

(Avaa kuva suureksi klikkaamalla)

Toimintakertomuksen pääsee lukemaan kokonaisuudessaan PDF-muodossa tästä linkistä:

2019 Toimintakertomus