Amisagentit-hankkeen opit yhteen kokoava Suuri amisopas on nyt valmis! Opas on nimensä mukaisesti kirjastojen opas yhteistyöhön ammattioppilaitosten kanssa. Se sopii erityisen hyvin lähes kaikille meille:

  • heille, joille amistyö on ihan ennenkuulumatonta, vähäistä tai hiipunutta
  • heille, joilla ei välttämättä ole omaa amista lähellä
  • kaikille, jotka tekevät hommia nuorten aikuisten kanssa tai kohtaavat heitä esimerkiksi kirjaston asiakaspalvelussa.
  • heille, jotka kaipaavat uusia virikkeitä yhteistyöhön.

Oppaasta saat tietoa tämän päivän amiksesta, valmiita materiaaleja ja toimintatärppejä yhteistyöhön sekä esimerkiksi usein kaivattua henkistä tukea.

Opas on tehty osana Amisagentit-hanketta, jonka rahoittajana toimi Itä-Suomen Aluehallintovirasto. Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa toteutetun hankkeen hallinnoijana toimi Joensuun seutukirjasto. Oppaan ulkoasun loihti Jussi Santaniemi Monarkiasta.