Kuopion kaupungin Parasta lukemista yläkouluun -hanke toteutettiin vuosina 2021–2023 yhdeksällä kuopiolaisella ylä- ja yhtenäiskoululla. Hankkeen tavoitteena oli edistää lukutaitoa, lukuinnostusta ja lukuharrastusta Kuopion yläkouluissa tekemällä lukuaineistoja tutuksi, vahvistamalla tietotekstien lukutaitoa, korostamalla lukemisen vuorovaikutuksellisuutta, lisäämällä elämyksellisyyttä ja draaman työtapoja osana lukemisen kulttuuria sekä kehittää monitoimijaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeessa tuettiin opetushenkilöstön osaamista ja tehtiin tiivistä yhteistyötä kirjaston ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.

Hankkeen pohjalta syntyi yläkoulujen käyttöön draamakasvattaja Anni Marinin kirjoittama opas Kaikkea muuta kuin puolikuollutta lukemista – prosesseja ja tekniikoita lukemisen innostamiseen (PDF). Oppaassa on esiteltynä kaikki Parasta lukemista yläkouluun -hankkeen 18 prosessia. Prosesseja saa vapaasti kopioida tai varioida omien tarpeiden mukaisesti. Prosessit sopivat sellaisenaan tai ovat muokattavissa moniin eri oppiaineisiin. Oppaasta löydät myös kaikki edellä mainittuihin prosesseihin kuuluneet lukemisen innostamiseen ja luetun käsittelemiseen liittyneet tekniikat. Voit tarttua kiinnostavaan tekniikkaan ja toteuttaa sen jo heti huomenna varioituna käsiteltävään teemaanne.

Voitte levittää tietoa tästä oppaasta koulujenne opettajille ja ottaa sen myös omaan käyttöönne alla olevan linkin kautta:

https://peda.net/kuopio/yhteiset-hankkeet/parasta-lukemista/parasta-lukemista-kasikirja22