Alueellisen kehittämistehtävän toiminnalla pyritään kehittämään henkilöstön osaamista ja edistämään kirjastojen keskinäistä yhteistyötä. Erilaisten koulutuspäivien ja pienryhmäohjausten lisäksi tuetaan myös vertaisoppimisen mahdollisuutta.

Mitä vertaisoppiminen on?

Vertaisoppiminen tarkoittaa työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, jossa ohjaajina toimivat toiset työntekijät. Sen lisäksi että vertaisoppiminen koetaan usein innostavana ja konkreettisena oppimisen muotona, se myös edistää toisiin kirjastoihin ja henkilökuntaan tutustumista, verkostoitumista, hyvien käytänteiden ja ideoiden jakamista sekä uusien taitojen oppimista ja osaamisen jakamista.

Vertaisoppimiskokemuksia

Lehtien käsittelyä ja luettelointia Kuopiossa
Vertaisoppijana Kuopion lasten- ja nuortenosastolla ja luetteloinnissa
Tutustumismatka omatoimikirjastoihin (Joroinen, Rantasalmi)
Digitointia Keiteleellä
Vierailulla omatoimikirjastoissa (Joroinen, Jynkkä, Tervo)
Vertaisoppia itsepalveluajasta

Miten tuetaan?

Alueellisen kehittämistehtävän avustuksesta tuetaan mahdollisuutta lähteä vertaisoppimaan toiseen kirjastoon alueen sisällä maksamalla työntekijän matka- ja majoituskulut. Matkaliput voidaan hankkia joko etukäteen, tai jos liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä ei ole mahdollista, voidaan matkakulut korvata jälkikäteen kilometrikorvauksina. Tällöin tehdään matkalasku. Vertaisoppiminen vertautuu koulutuksessa käymiseen, eli kaikki työnantajavelvoitteet ja mahdolliset päivärahat säilyvät omalla työnantajalla.

Mikä olisi sopiva kohde?

Vertaisoppimisen aiheita voivat olla erilaiset tapahtumakonseptit, palvelumuodot tai vaikkapa tilaratkaisut. Alueeltamme löytyy osaamista esimerkiksi seuraavista asioista:

Lapset ja nuoret
lukukoiratoiminta, nukketeatteri ja näytelmien tekeminen, kirjavinkkaukset, tiedonhankinnan opetus ja kirjastosuunnistukset, pelikerhot, teemojen mukaan kootut aineistopaketit

Aikuiset
lukupiirit, digituokiot- ja opastukset, kielikahvilat ja muu monikulttuurinen kirjastotyö, musiikki-, elokuva- ym. tapahtumatuotanto (kuten kirjastokaraoke)

Seniorit
kotipalvelu, Lahjoita lukuhetki -toiminta, Ikäihmisten virikesalkku

Palvelumuodot ja tilaratkaisut
omatoimikirjastot, kirjastojen itsepalvelutunnit, kirjastoautotoiminta, asiointipisteiden toiminta, usean toimijan lähipalvelukeskukset

Sopivia vertaisoppimisen paikkoja voi löytää esimerkiksi kirjastoesittelyistä, kirjastojen omilta verkkosivuilta, yleisten kirjastojen hankerekisteristä tai kysymällä vinkkiä alueellista kehittämistehtävää hoitavilta informaatikoilta.

Käytännön järjestelyt

Vierailun ajankohta sovitaan yhdessä niin, että se sopii sekä vertaisoppimaan lähtevälle työntekijälle että tutustumiskohteena olevalle kirjastolle. Tämän vuoksi kannattaa jo alustavasti pohtia sopivaa ajankohtaa oman työnantajansa kanssa.

Jälkikäteen vertaisoppijan toivotaan kirjoittavan lyhyen kuvauksen tutustumiskäynnistään joko uutiskirjeen blogiin tai ideapankkiin. Näin saamme jaettua hyviä käytänteitä myös muille alueemme työntekijöille.

Jos vertaisoppiminen kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisätietoja. Voimme miettiä sopivaa ajankohtaa, tutustumiskohdetta ja sisältöä yhdessä.

koulutus.kirjasto@kuopio.fi