Kuva Joroinen

Mäntyharjun kirjastossa otettiin lokakuussa 2018 käyttöön itsepalveluaika aamupäivisin. Seuraava askel asiakkaiden entistä itsenäisempään kirjastonkäyttöön oli, että päätimme ryhtyä valmistelemaan omatoimikirjaston käyttöönottoa.  Hankkeemme Omatoimikirjasto – askel kohti kohtaamispaikkaa käynnistyi 1.5.2019.  Hanke jakaantuu kahteen osaan ja toisen osan tavoite on, että Mäntyharjulla avataan omatoimikirjasto joulukuussa 2019.

Hankkeen alkuvaiheessa oli valtavasti erilaisia kysymyksiä ohjeistuksista ja viranomaismääräyksistä sekä siitä, mitä kaikkea pitää huomioida ja millaisia teknisiä ratkaisuja tarvitaan. Mäntyharjun kirjastossa oman haasteensa tuo v. 1983 rakennettu kirjastorakennus, jossa tekniset ratkaisut ja etenkin sähkö- ja kaapelointityöt ovat tuottaneet aiemminkin haasteita.

Jotta pääsimme hankkeessa eteenpäin, sain vinkkiä, että Kuopion AKE on ollut apuna tutustumismatkojen järjestämisessä ja rahoittamisessa. Yhteydenotto Kuopioon selkeytti suunnitelmia, ja saimme hyviä neuvoja mahdollisista käyntikohteista ja niiden määrästä.

Sovimme tapaamiset Joroisten ja Rantasalmen kirjastoihin. Joroisilla omatoimi on ollut käytössä jo useita vuosia, ja Rantasalmella piti ottaa omatoimikirjasto käyttöön syyskuussa. Valintaan vaikutti myös se, että näiden kirjastojen lainaus- ja palautusautomaatit ovat samalta toimittajalta kuin Mäntyharjulla.

Vt. sivistysjohtaja Katin kanssa lähdimme 19.9.2019 tutustumaan kirjastoihin. Esittelyt molemmissa kirjastoissa olivat hyviä ja perusteellisia, ja saimme paljon tietoa ja vinkkejä siitä, mitä kaikkea tulee ottaa ratkaisuissa huomioon ja millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Tietoa saimme myös monesta sellaisesta asiasta, jota emme olisi osanneet kysyä. Vierailu oli oikein mukava kokemus, vastaanotto oli lämminhenkinen ja saimme vertaistukea ja ohjeita hankkeen toteuttamiselle.

Tällainen tiedon jakaminen kirjastojen kesken on tärkeää. Yhteistyön lisääminen kirjastojen kesken sekä tiedon ja vinkkien vaihtaminen hyödyttää varmasti molempia osapuolia. Merkittävää on myös, että Kuopio on alueellista kehittämistehtävää hoitavana kirjastona lähtenyt tukemaan tällaisia tutustumismatkoja.

Kiitos Joroisiin Jaanalle ja Rantasalmelle Marjutille sekä Kuopion AKElle ja Johannalle.

Seija Okkonen