Savon alueellisen kehittämistyön suunnitteluryhmä pohtii alueelliseen tietoon nojaten, pitkällä tähtäimellä Savon kirjastoille parhaiten soveltuvia osaamisen kehittämisen teemoja ja kirjastojen verkostoitumista ja yhteistyötä tukevia toimia. Työryhmässä on pysyvä edustus Kuopiosta, Mikkelistä ja Itä-Suomen AVIsta. Lisäksi Etelä-Savosta on mukana kolme kirjastojen edustajaa ja Pohjois-Savosta kolme kirjastojen edustajaa. Vaihtuvat kirjastojen edustajat valitaan aina kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Työryhmä kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa ja viestii lisäksi ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan. Muistiot julkaistaan kaikille Savon kirjastolaisille muistiot ja pöytäkirjat-osiossa.

Suunnitteluryhmän kokoonpano 2022/2023

Heidi Huhtilainen (Kiuruvesi)
Jarkko Nevalainen (Siilinjärvi)
Sari Tulla (Kangasniemi)
Tarja Frilander (Pieksämäki)
Virpi Launonen (Itä-Suomen AVI)
Sylvia Stavén ja Pirjo Sapman (Mikkeli)
Päivi Savinainen ja Heli Muhonen (Kuopio)

Lisäksi AKE Savon informaatikot osallistuvat kokouksiin mahdollisuuksien mukaan.