Liboppi on yleisten kirjastojen verkko-oppimisympäristö, josta löytyy kirjastohenkilökunnalle ja alan opiskelijoille suunnattuja verkkokursseja. Se on rakennettu Moodle-alustalle. Kursseille tarvitaan kurssiavaimet, jotka löytyvät Savon kirjastojen yhteisestä Teamsista Libobbi-kanavan tiedostoista. Niitä voi myös pyytää osoitteesta koulutus.kirjasto@kuopio.fi. Huomaathan, että kurssiavaimet on tarkoitettu kirjastohenkilökunnan ja alan opiskelijoiden sisäiseen käyttöön. Ethän jaa kurssiavaimia eteenpäin.

Jos et ole vielä rekisteröitynyt Liboppiin, se onnistuu liboppi.fi -etusivulla kirjaudu-painikkeen takaa. Ohjeet PDF-muodossa löydät täältä. Videomuotoiset ohjevideot rekisteröitymiseen, salasanan vaihtamiseen, kirjautumiseen ja kursseille liittymiseen löytyvät täältä.


Etelä- ja Pohjois-Savon alueelliselta alustalta löytyvät seuraavat kurssit.

Valtakunnalliset kaikille kirjastolaisille avoimet kurssit löytyvät kohdasta Kirjastojen yhteiset.

 • Ympäristötyö kirjastoissa. Ympäristötyö kirjastoissa -kurssi tutustuttaa kirjastojen kestävän kehityksen työhön. Kurssi koostuu viidestä osiosta, joissa johdannon kautta pääset pohtimaan kunkin osion teemaan liittyviä tehtäviä sekä tutustumaan lisämateriaaleihin. Kurssin kesto on arviolta 6–8 tuntia.
 • Kuntien yhteinen e-kirjasto. Libopissa on nyt uusi kurssi, joka perehdyttää kuntien yhteisen E-kirjaston käyttöön. Koulutuksessa kerrotaan mm. E-kirjaston asiakkaaksi rekisteröitymisestä, sovelluksen käytöstä ja taustaprosesseista, kuten palautteiden käsittelystä. Voit käydä koko koulutuksen läpi, tai vain ne asiat, jotka sinua kiinnostavat. Arvioitu suoritusaika 30-60 min.
 • Girjájin – saamelaisen kulttuurin ja kirjallisuuden kurssi. Girjájin-kurssi Libopissa tarjoaa perustietoja saamelaisesta kulttuurista ja kirjallisuudesta. Girjájin on suunnattu kirjastolaisille, jotka tarvitsevat saamelaistietoa työssään – eli ihan kaikille!  Kurssi muodostuu videoluennoista sekä pohdinta- ja keskustelutehtävistä. Luennoitsijoina on saamentutkimuksen ja saamelaisen kirjallisuuden guruja. Kurssin suorittamiseen menee aikaa noin neljä tuntia.
 • Hei me vinkataan! -verkkokurssilla käydään läpi vinkkauksen perusteita monesta eri näkökulmasta. Millainen on hyvä vinkkari ja hyvä esiintyjä yleensä? Miten laaditaan kiinnostava esitys? Mikä on vinkkauksen ydinsanoma? Mistä eri kulmista kirjoja voi lähestyä? Millaisia retorisia ja visuaalisia keinoja vinkkari voi käyttää?  Koulutus kestää on noin 3-4 tuntia.
 • Seniorityö kirjastossa. Kurssilla käydään läpi kirjaston seniorityön osa-alueita: ikääntyvien kohtaamista, seniorityön verkostoja, hankkeita ja kulttuuritarjontaa. Vinkkejä löytyy myös digiopastuksen aloittamiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi pohditaan, miten ja mistä tavoitetaan ikääntyviä asiakkaita ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan.  Koulutus kestää noin 6-8 tuntia.
 • Tapahtumatuotanto kirjastossa. Miten järjestät onnistuneen tapahtuman kirjastossa? Miten määrittelet tapahtumien kohderyhmän/yleisön sekä tapahtuman tavoitteet ja miksi se on tärkeää? Koulutuksessa tutustut tapahtumatuotannon suunnittelu- ja toteutusprosessiin ja opit tuottamaan tapahtumia kirjastossa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Koulutus on tarkoitettu koko kirjaston henkilökunnalle. Koulutus kestää noin 6-8 tuntia.
 • Mediasiltoja rakentamassa – Mediatyöpajoja kirjastoille. Tämä kurssi antaa sinulle tietotaidon omien mediakasvatustyöpajojen pitämiseen omassa kirjastossasi. Kurssi sisältää teoriaa, vapaaehtoisia tehtäviä, sekä työpajasuunnitelmia kaikkien kirjastolaisten käyttöön. Arvioitu suoritusaika 6 tuntia.
 • Palvelumuotoilu / Service design. Oletko koskaan miettinyt miten parhaalla tavalla voisitte ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon kirjastopalveluissa? Onko teidän kirjastossanne suunnitelmia kehittää tiettyä osaa palveluista, mutta ette tiedä mistä aloittaa? Silloin tämä palvelumuotoilu -kurssi voisi olla juuri sinulle. Tule mukaan oppimaan mitä palvelumuotoilu on ja saamaan ideoita siitä, miten voit hyödyntää sitä sinun kirjastossasi! Koulutuksen kesto on noin 5 tuntia.
 • Pelikasvatusta kirjastossa on Helmet-kirjastojen seudullisen peliverkoston toteuttama kurssi, joka koostuu 10 erillisestä oppisisällöstä. Niistä jokainen avaa osaltaan pelikasvatuksen piirteitä sekä pelikulttuurin saloja. Vaikka kurssi on ennen kaikkea suunnattu kirjastoammattilaisille, tarjoaa se hyödyllistä tietoa ja osaamista jokaiselle pelikasvatuksesta kiinnostuneelle. Aikaa kurssin suorittamiseen kannattaa varata useampi päivä.
 • Kirjastot ja demokratia -opintokokonaisuus on osa aluehallintoviraston kirjastotoimen vuoden 2021 demokratiakokonaisuutta. Eduskunnan myöntämällä miljoonan euron määrärahalla rahoitettiin yleisten kirjastojen demokratiaa edistäviä hankkeita sekä järjestettiin viisiosainen Kirjastot ja demokratia -luentokokonaisuus. Tämä kurssi pohjautuu luentokokonaisuuden teemoihin ja luentojen videotallenteet ovat katsottavissa kurssimoduulissa. Kurssin tavoitteena on syventää kirjastoammattilaisten näkemyksiä kirjastojen lakisääteiseen demokratian edistämistehtävään. Kurssin arvioitu suoritusaika on 9-11 tuntia.
 • Yleisten kirjastojen saavutettavuus. Kurssi jakaantuu kolmeen moduuliin. Ensimmäisessä moduulissa tutustut kirjastojen saavutettavuuteen strategisesta näkökulmasta, toinen moduuli käsittelee saavutettavuutta digitaalisessa ympäristössä ja kolmas moduuli perehdyttää näkökulmiin tilojen saavutettavuudesta. Yleisten kirjastojen saavutettavuus -kurssin kunkin moduulin suorittaminen kestää aiemmasta osaamisesta riippuen noin 3-9 tuntia.
 • YKN:n digitaitosuositukset pohjautuu Yleisten kirjastojen neuvostojen (YKN) suositukseen digitaidoista ja digituen antamisesta kirjastoissa. Kurssi kokoaa yhteen materiaaleja, joihin tutustuttuaan opiskelija hallitsee perustasolla YKN:n digitaitosuositusten pääkohtien sisältöjä.
 • Finnan perusteet on tarkoitettu lisämateriaaliksi Finnan peruskoulutukseen, joka järjestetään kahdesti vuodessa. Kurssi soveltuu myös itsenäisesti opiskeltavaksi. Kurssin suorittaminen kestää omasta tahdista riippuen 1-3 tuntia.
 • Lastenkirjastotyön sisältöpakki on tiivis ja kompakti johdatus lastenkirjastotyöhön. Kurssilla tutustutaan lastenkirjastotyön ytimeen: asiakkaisiin ja sisältöihin. Lastenkirjastotyön sisältöpakin lukuvinkit on suunnattu alle kouluikäisille ja alakouluikäisille. Kurssi on tuotettu osana Vantaan, Tampereen, Lahden ja Porvoon kaupunginkirjastojen yhteistä SuositusLIIKE-hanketta. Kurssin arvioitu suoritusaika on n. 2 h mutta tarkempaan perehtymiseen kannattaa varata yksi työpäivä.
 • Lukulux.fi – lukemattomien aikuisten ohjaamiseen -kurssi on perehdytys (nuorten) aikuisten lukutaidon tukemiseen kirjastossa. Kurssi pohjautuu Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa yhteistyössä kirjastoammattilaisten kanssa luotuu Lukulux.fi -verkkokäsikirjaan. Kurssin arvioitu suoritusaika n. 5 h.
 • Selkokielen perusteet -kurssilla perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin. Koulutus on tehty yhteistyössä AKEpampaksen, Max Bäckmanin ja Riikka Tuohimetsän kanssa. Kurssin arvioitu suoritusaika n. 3 h.
 • Tekijänoikeudet-kurssi koostuu aiheisiin liittyvistä videoista ja lisämateriaalista. Kurssin arvioitu suoritusaika n. 1,5 h.
 • Turvallisesti verkossa -kurssilla perehdytään töissä ja arkielämässä huomioon otettaviin tietoturva-asioihin. Kurssin on toteuttanut Anniina Tikkanen/Pohjois-Karjalan digihanke.
 • Office365-perusteet -kurssi koostuu viidestä tunnin mittaisesta webinaarista. Webinaarien aiheina on mm. OneNote, Powerpoint, Excel, Word, OneNote, Skype ja Teams. Webinaarit on toteuttanut Snellman-kesäyliopiston Dikata-hanke. Kurssin on koonnut Pohjois-Karjalan digihanke.
 • Digituki kirjastoissa -kurssi tutustuttaa digituen aihepiiriin ja auttaa ymmärtämään aiheen lähtökohdat. Digitaalinen osaaminen ei ole vain digituessa työskentelevien etuoikeus tai velvollisuus. Moni työtehtävä saattaa kehittyä digitaalisten taitojen kehittymisen rinnalla. Kurssin suoritusaika noin 7 h.
 • Parasta palvelua omatoimikirjastossa – työkalupakki omatoimikirjastojen kehittämiseen asiakkaiden kanssa -kurssilla tutustutaan siihen, miten kirjastojen omatoimiajan palveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on tukea osallistamisen polulla, kirjaston koosta tai asiakkaiden iästä riippumatta. Osallistamisen ohella pohditaan oman kirjaston vahvuuksia, palveluista tilaan. 
 • Kohti kokoelmatyötä -kurssi sisältää kokoelmatyön perusasioita, ja se on rakennettu vuorovaikutuspohjaisesti. Tavoitteena on jakaa kentän kokoelmatyön tuntemusta ja hyviä käytänteitä. Kurssi sisältää keskustelu- ja pohdintatehtäviä, jotta kokoelmiin liittyvää tietämystä, kysymyksiä ja pohdintoja saadaan näkyviksi ja jaettaviksi.
 • Nuortenosastolle!-kurssi antaa eväitä sekä nuorten kohtaamiseen kirjastossa että nuorten vapaa-ajan kirjastopalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.Antoisia hetkiä verkko-opiskelun parissa!