Digihanke on projekti (1.9.2019–30.11.2020), jonka tarkoituksena on avustaa yleisten kirjastojen työntekijöitä yhteiskunnan digitalisaatiosta aiheutuvien muutosten hallinnassa. Tavoitetta pyritään saavuttamaan antamalla henkilökunnalle digimaailman perustietoa ja -taitoja. Tarkoitus on hioa kirjastojen henkilöstön taidot sille tasolle, että he pystyvät antamaan apua tarvitsevalle asiakkaille ajantasaista ja osaavaa digitukea.

Minimitason vaatimus on osata kirjastojen omat järjestelmät. Käytäntö kuitenkin on osoittanut, että apua tarvitaan käytännössä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Onkin tarkoituksenmukaista miettiä hetki mihin raja vedetään ja mitkä asiat kuuluvat kirjastoissa tapahtuvan opastuksen piiriin. Tätä varten Väestörekisterikeskus on julkaissut digituen antajille eettisen ohjeistuksen auttamaan digituen antajia. Ohjeistus esittelee digituen antajien ja saajien velvollisuuksia sekä ohjeistaa molempia osapuolia laadukkaiden digipalveluiden saavuttamiseksi.

Digituen eettinen ohjeistus

Väestörekisterikeskuksen digitukisivusto

Digihankkeen työntekijä Ilkka esittäytyy

Ilikan lärvi

Ilikka.

Olen Ilkka. Iloinen vesseli, joka tulee auttamaan teitä yhteiskunnan digitaalisaation aiheuttamissa murheissa ja paineissa. Tarkoitus ei ole tulla ripittämään puuttuvia tietotaitoja tai vaatia teiltä mahdottomia vaan katsotaan yhdessä toimintatapoja, jotka sopivat parhaiten teidän kirjastonne ja asiakaskuntanne digitarpeiden tyydyttämiseen. Samalla tarkistetaan henkilöstön omia digitaitoja nykypäivään sopiviksi ja pohdiskellaan kaiken tekemisen lomassa myös mahdollisuutta arkisen työn helpottamiseen digitaalisia palveluita tai työvälineitä käyttäen.

Oma taustani on pitkälti julkishallinnon IT-palveluiden kehittäjänä ja tietojärjestelmien ylläpitäjänä. Kirjastoalalle päädyin tieteellisen kirjaston kautta, josta sain ensikosketuksen ja vakaan kokemuksen sekä henkilökunnan opastukseen että asiakaspalvelun pariin.

Tosijjaan jos on jo herännyt jotain kysyttävää akuutisti niin ottakaa rohkeasti yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse, Skypen tai Teamsin välityksellä. (Yhteystiedot ovat alla.)

-Ilikka.

AKE Savon digihankkeen työntekijä on Ilkka Martikainen ajalla 2.9.2019–29.11.2020.
ilkka.martikainen(at)kuopio.fi
p. 044 718 2322