osaamiskysely

Kiitos kaikille osaamistarpeita kartoittaneeseen kyselyyn vastanneille!

Vastauksia tuli yhteensä 134 kappaletta. Kyselyn vastausten koonti on käynnissä ja tulokset raportoidaan myöhemmin täällä uutiskirjeessä.

Erityisesti kiitämme kaikista ajatuksista, toiveista ja kommenteista, joita olitte kirjanneet kyselyn viimeiseen kenttään. Näistä saamme paljon tietoa täydennyskoulutuksen suunnittelun tueksi.

Hyvää syksyn alkua kaikille!

Toivottelee
Ella