TYÖPAIKAN ESITTELY
Varastokirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. Varastokirjaston tehtävä on vastaanottaa ja säilyttää suomalaisista kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se tarvitsijoiden käyttöön. Suomi on ensimmäinen maa, joka on toteuttanut erityyppisten kirjastojen yhteisen varastokirjaston.

Varastokirjasto on aloittanut toimintansa vuonna 1989. Sijaintipaikkamme on Kuopio ja palveluksessamme on noin 20 henkilöä.

TEHTÄVÄN KUVAUS
Haemme kirjastosihteeriä monipuolisiin kirjastoammatillisiin tehtäviin, joihin kuuluu osallistuminen kirjaston monipuoliseen asiakaspalveluun. Toimenkuvaan kuuluu lisäksi aineiston vastaanottoon, järjestämiseen ja hyllytykseen liittyviä tehtäviä.

Kirjaston työtilanteen mukaan tehtäviin voi kuulua aineiston luettelointi ja käsittely sekä kausijulkaisujen järjestäminen.

Työssä tarvitaan ajoittain englannin kielen taitoa.

VAATIMUKSET
Edellytämme kirjastoalan koulutusta sekä monipuolista kokemusta kirjastoalan työstä. Työssä edesauttaa Marc-formaatin tuntemus ja kokemus työskentelystä Voyager ja Aleph -ympäristöissä.

Odotamme avointa asennetta ja sopeutumista vaihteleviin monipuolisiin työtehtäviin. Arvostamme useamman kirjastosektorin sekä eri kirjastojärjestelmien tuntemusta. Varastokirjaston toimintaympäristön tuntemus luetaan eduksi.

Kielitaitoa koskevat vaatimukset
Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).
Suomi – Suullinen: Erinomainen , Kirjallinen: Erinomainen , Ymmärtäminen: Erinomainen

Varastokirjastossa on oma valtion palkkausjärjestelmä (VPJ). Tehtävän vaativuus asettuu tasolle 4 (2098,62 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanlisää (19,2 – 48 % vaativuustason palkasta).

tai sopimuksen mukaan.
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen.
ID: 29-237-2018

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä 18.9.2018 14:00:44