Olen Marjo Vornanen ja aloitin 14.10. työskentelyn AKE-tiimissä Maarit Ilmolan opintovapaan sijaisena (14.10.2019-31.7.2020). Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja erityisalaani ovat kulttuuripolitiikka ja sosiaalitieteet. Ominta osaamisalaani ovat esimerkiksi kulttuurinen osallisuus ja erityisryhmien kanssa tehtävä työ. Teen AKE-työtä 60% ja lopun työaikani toimin aikuisten osastolla informaatikkona.

Vapaa-aikani vietän mieluiten musiikin ja kuvataiteen parissa, erilaisissa kulttuuririennoissa tai metsässä nautiskellen ja koiran kanssa ulkoillen.

Moikataan kun tavataan! 🙂