Seinäjoen kaupunginkirjastossa on aloittanut valtakunnallinen lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävien kirjastopalvelujen erityistehtävää hoitava yksikkö. Yksikön tehtävänä on kouluttaa kirjastojen henkilökuntaa sekä jakaa tietoa ja hyviä käytänteitä. Seinäjoella on pitkä historia lasten ja nuorten lukutaidon edistämisessä ja siihen on panostettu strategiatasollakin. Yksikön kehityspäällikkönä toimii Mervi Heikkilä.

Myös Savosta lähdetään mukaan erityistehtävän kokoamaan lasten- ja nuortenkirjastotyön neuvostoon. Seinäjoen ERTE pyysi jokaiselta AKE-alueelta neuvostoon kaksi jäsentä, joista toisen tuli olla AKE-kirjastosta. AKE Savosta pyydettiin kirjastoja ilmoittamaan ehdokkaita. Ehdokkaita saatiin kolme, ja suunnitteluryhmä päätti ratkaista edustajan arpomalla. Alueen kirjastojen edustajaksi arvottiin Mari Karvonen Mikkelin seutukirjastosta. AKE-kirjaston edustaja on Tiina Kauppinen Kuopion kaupunginkirjastolta.

Mari Karvonen työskentelee Mikkelin kirjastossa ja on tehnyt lasten- ja nuortenkirjastotyötä siellä pitkään. Hänellä on kokemusta niin kouluyhteistyöstä, hanketyöstä kuin kirjavinkkauksestakin. Mari toimii Mikkelissä lasten- ja nuortenkirjastotyön tiimin vetäjänä, ja vuoden alusta työnkuvaan on kuulunut myös liikkuvien kirjastopalveluiden kehittäminen lasten ja nuorten näkökulmasta. Myös Tiina Kauppinen on työskennellyt lasten- ja nuortenkirjastotyön parissa pitkään. Hänellä on vankka kokemus kouluyhteistyöstä, kirjavinkkauksesta, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksesta ja mediakasvatuksesta Kuopion alueella. Sekä Tiina että Mari ovat mukana AKE Savon kouluyhteistyöverkostossa. Savon edustajat lähtevät mielellään mukaan neuvostoon ja vievät neuvostoon viestiä Savon alueelta. Edustajat toivovat Savon kirjastolaisten ottavan rohkeasti yhteyttä LANU-asioissa.

Ensimmäistä kertaa ERTE:n valtakunnallinen LANU-neuvosto kokoontuu maaliskuussa. AKE Savon opintomatka tehdään ERTE:n kansalliseen Lasten- ja nuortenkirjastotyön seminaariin, joka järjestetään marraskuussa.

Seinäjoen erityistehtävän Facebook-sivu