Osaamisen kehittämisen tarpeet ja toiveet AKE-työlle

Loppukesästä 2020 oli Savon AKEssa taas aika ryhtyä miettimään alueen koulutustarpeiden ja muiden toiveiden kartoitusta teemahaastattelukierroksen avulla. Kierrosta suunnitellessamme päädyimme tällä kertaa valitsemaan mukaan alueeltamme kymmenen eri kirjastoa satunnaisotannalla. Pyrimme valikoimaan mukaan erikokoisia kirjastoja eri puolilta aluetta, niin kimppojen sisältä kuin ulkopuolelta. Kartoitusta tehtiin elokuun lopusta marraskuun alkupuolelle. Koronatilanteen vuoksi tarjosimme yhteydenottovaiheessa aina myös etämahdollisuutta lähikäynnin sijaan, ja lisäksi haastattelimme pari kaukaisinta kohdetta sovitusti etäyhteydellä ajansäästön vuoksi.

Kävimme lopulta syksyn mittaan läpi seuraavat alueemme kirjastopisteet: Iisalmi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Keitele, Leppävirta, Juva ja Pieksämäki sekä etäyhteydellä Savonlinna, Mäntyharju ja Jynkkä.

Käytössämme oli löyhä teemahaastattelurunko, jonka lisäksi juttelimme paljon myös vapaamuotoisesti kunkin kirjaston kuulumisista ja lähitulevaisuuden suunnitelmista. Kerroimme myös AKEn vuodelle 2021 hahmotelluista sisällöistä ja teemoista, joita oli työstetty kesästä saakka sekä AKE-tiimissä että suunnitteluryhmässä.

Kaikissa haastatteluissa käytiin läpi seuraavat kolme osa-aluetta:

 • osaamisen kehittämistarpeet
 • käytännön koulutusjärjestelyt
 • muu AKE-toiminta ja -viestintä

Esille nousseita koulutustoiveita

Saimme kierroksella kasapäin hyviä koulutustoiveita ja ehdotuksia osaamisen kehittämiseksi. Joka pisteellä oli tarjota omia luovia ideoitaan, mikä ilahdutti haastattelutilanteessa erityisesti. Seuraavat osa-alueet nousivat keskusteluissa ja koulutustoiveissa esille:

 • Markkinointi ja viestintä
  • somen tehokäyttö markkinoinnissa ja sisällöntuotannossa
  • viestinnän ja markkinoinnin kohdentaminen eri asiakasryhmille (mukaan lukien oman alueen päättäjät)
  • kuvankäsittely ja graafinen suunnittelu (visuaalisuus yhä tärkeämpää markkinoinnissa)
 • Etäpalvelujen tuottaminen ja verkkosisältöjen tekeminen
  • striimatut sisällöt
  • tekijänoikeusasiat verkkolähetysten näkökulmasta
  • tekstitykset ja videoeditointi
 • Sisältöjen avaaminen
  • uudet, houkuttelevat tavat tuoda sisältöjä tutuiksi asiakkaille
  • sisältöjen kohdentaminen eri asiakasryhmille näiden eroavaisuudet huomioiden
 • Tulevaisuuden työelämätaidot
  • etätyötaidot
  • resilienssi
  • tulevaisuusajattelu ja ennakointi

 • Kestävä kehitys ja ympäristöajattelu kirjaston näkökulmasta
  • arjen ympäristöystävälliset ratkaisut kirjastotyössä

 • Kirjastoautotoiminta ja sen uudet konseptit
  • kirjastoautojen tulevaisuudennäkymät, hybridiautoilla ja yhteiskäytöllä joustavampaa toimintaa?
  • kirjastoautotoimijoille räätälöity koulutus ja mahdollinen opintomatka
 • Lastenkirjastotyö
  • satutuntien pitäminen
  • mahdollinen opintomatka Seinäjoen kirjastoon tutustumaan lasten ja nuorten erityistehtävätoimintaan
 • Ryhmänohjaustaidot, esiintymistaidot
  • luonteva esiintyminen
  • fasilitointi

Yllä olevien teemojen lisäksi tuli useassa eri keskustelussa esille, että digikoulutuksille ja -opastuksille on jatkuva tarve, vaikka varsinainen digihanke loppuikin. Tämä otetaan luonnollisesti huomioon AKE Savon suunnitelmissa.

Koulutusmuodoista

Kyselimme kaikilta haastateltavilta myös eri koulutusmuotojen plussista ja miinuksista, ja saimme kokoon seuraavia mielipiteitä:

 • Etäkoulutukset
  • Lyhyemmät etäkoulutukset ovat toimivampia kuin koko päivän kestävät. Optimaalinen kesto noin 2-3 tuntia ja alkamisaika klo 12 ja 13 välillä. Otollisimmat päivät ovat enemmistön mielestä tiistai, keskiviikko ja torstai.
  • Olisi hyvä olla tarjolla ainakin pari samansisältöistä koulutusta, tai vaihtoehtoisesti mahdollisuus saada käyttöön tallenne vaikka määräajaksi.
 • Lähikoulutukset ja -tapaamiset
  • Tarpeelliseksi koettiin myös fyysinen kohtaaminen koulutuksien, vertaisoppimisen ja verkostoitumisen merkeissä. Esimerkiksi työpajoja on hankalampaa toteuttaa etäversioina. Kasvokkain kohdatessa vaihtuu myös enemmän ns. hiljaista tietoa ja solmitaan henkilökohtaisempia suhteita kollegoihin. Verkostoituminen on näin ollen erilaista. Toivommekin, että pandemiatilanne normalisoituu pian siihen pisteeseen, että myös henkilökohtaiset tapaamiset ja oppimistilanteet ovat taas mahdollisia.

AKE-viestinnästä

 • Etäkahvit

Säännölliset etäkahvimme ovat saaneet paljon positiivista palautetta. Toimivana ja hyödyllisenä ratkaisuna pidettiin esimerkiksi pientä asiantuntija-alustusta tilaisuuden avaajana. Tässä yhteydessä Itä-Suomen AVI sai erikoiskiitosta ahkerasta mukanaolostaan kahveilla.

Myös vinkkikahvit olivat pidettyjä, ja haastatteluissa ilmenikin ajatuksia siitä, että vinkkikahveja voisi järjestää myös ennalta sovituin aihepiirein alueen kirjastojen kesken. Vinkkikahveista voisi muodostua vinkkauskanava, jossa Savon alueen kirjastohenkilöstö avaisi sisältöjä toisilleen ja jakaisi arvokkaita vinkkejä kirjoista ja muista materiaaleista.

Etäkahvien hyödyntämiseksi saatiin muitakin hyviä jatkojalostusideoita, muun muassa virtuaaliset kirjastoesittelyt. Saimme myös kommentin: ”Jonkinlainen parviälyä hyödyntävä kollegiaalinen verkkoyhteisö olisi ihan mahtava apu asioiden ideoinnissa”.

 • Sähköpostiviestintä ja AKE Savon verkkosivut

Sähköpostien lähettäminen sekä kirjaston yleiseen postiin että avainhenkilöiden henkilökohtaisiin posteihin oli valtaosan mielestä hyvä idea. Tämä takaa sen, että lomien aikaan ainakin yleispostin kautta viestit menevät perille. Sähköpostiviestintää pidettiin hyvänä herättelijänä asioihin, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta.

Koontitiedotteet saivat puoltoääniä enemmän kuin jatkuvat yksittäiset viestit. Hyvänä pidettiin vaikkapa pari kertaa kuussa tulevaa koostetta ajankohtaisista asioista ja tulevista koulutuksista. Toisaalta myös liian pitkiä ja raskaita sähköpostiviestejä toivottiin vältettävän. 

AKE Savon verkkosivut olivat valtaosalle tutut, ja niitä seurattiin säännöllisen epäsäännöllisesti. Saimme kuitenkin samalla myös toiveita sivujen näkyvämmästä markkinoinnista. Tähän meidän onkin hyvä panostaa jatkossa enemmän.

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan syksyinen AKE-kierroksemme Savon alueella oli todella antoisa ja opettavainen, sekä lähi- että etähaastattelujen suhteen. Tapasimme ison joukon mahtavia, ammattitaitoisia ja sympaattisia kollegoja, ja juttua riitti niin, että aika oli välillä loppua kesken. Jokainen piste antoi oman persoonallisen näkökulmansa kokonaisuuteen, ja saimme todella hyviä ideoita jatkojalostukseen.

Ilolla panimme merkille, että myös me kiertelijät opimme uutta ja saimme asioista arvokasta tietoa sitä mukaa kun kierros eteni. Verkostoitumisen hyviä puolia tämäkin: Kaikki hyötyvät tasapuolisesti!

Sydämellinen kiitos meidän Savon AKElaisten puolesta – jatketaan yhteistä kehitystä näissä merkeissä!