Kuten meillä kaikilla, on vuosi 2020 ollut myös AKE-työn puolella täynnä yllättäviä käänteitä, mönkään menneitä suunnitelmia ja nopeaa reagointia muutoksiin. Toimintaa on täytynyt muotoilla uudelleen, ottaa käyttöön uusia työvälineitä, ideoida ripeällä aikataululla uutta ja toimia entistä vahvemmin yhteistyössä alueemme kirjastojen ja kansallisen AKE-porukan kanssa. Mutta positiivistakin tämä kummallinen vuosi on tuonut: verkkotyökaluja on otettu tehokkaasti käyttöön, digihanke on ollut kirjastojen apuna ja erilaisista etäkahveista on tullut meille jo ihan sujuva ja mukava käytäntö, puhumattakaan lisääntyneen yhteistyön merkityksestä.

Vuoteen 2021 astellaankin AKEssa melkoisen rauhallisin mielin: kaikkea opittua voidaan hyödyntää ja jokaisella suunnitelmalla on vähintään yksi varasuunnitelma. 😊

Alueellinen kehittämistehtävä haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä vuodeksi kerrallaan. Niinpä toimitimme loppuvuodesta hakemuksen ja toimintasuunnitelman ministeriöön ja koetimme siinä sanoittaa vallitsevaa tilannetta mahdollisimman monesta kulmasta: liikkeelle lähdetään etäilemällä, mutta palataan fyysisiin tilaisuuksiin, verkostoitumispäiviin ja opintomatkoihin sitten kun tilanne sallii.

Ensi vuodelle on muodostunut viisi teemaa, joiden ympärille suunnittelemme osaamisen kehittämisen toimia kuten webinaareja, etätyöpajoja, omatoimista opiskelua ja keskustelutilaisuuksia verkossa. Yksi tavoitteistamme on panostaa saavutettavuuteen: tiedämme, että koulutuksiin on haastavaa päästä välillä mukaan, joten ainakin tärkeimmät koulutukset aiomme tuottaa tekstitetyiksi tallenteiksi, jotka olisivat alueen kirjastohenkilökunnan käytössä pysyvästi tai sopimuksen mukaan. Ensi vuoden teemat on pohdittu AKE-suunnittelutyöryhmän kanssa, ja aineistona on käytetty mm. omaa pienellä otannalla tekemäämme kartoitusta kirjastojen kanssa sekä kaikkea saamaamme palautetta – kiitos siitä!

Osaamisen kehittämisen teemat vuonna 2021:

1. Tulevaisuuden työelämä ja työelämätaidot
Jatkuva oppiminen, erilaiset ihmiset työyhteisössä, ongelmanratkaisutaidot

2. Tapahtumatuotanto ja markkinointi
Kirjastolakinäkökulma tapahtumatuotannossa: kirjastot kansanvallan foorumeina, tapahtumatuotanto verkossa, viestintä kuntapäättäjille, näkökulmaa myös kirjastotilojen ja tapahtumien ohjeistuksista

3. Kokoelmat ja sisällöt (Liboppi)
Valtakunnallinen yhteistyö, tuetaan etäopiskelua

4. Trendit, ennakointi ja strateginen näkökulma kirjastotyön kehittämisessä
(Yhteistyössä AVIn kanssa)

5. Digiosaamisen kehittämisen jatkaminen digihankkeen päätyttyä
(Yhteistyössä Joensuun AKEn kanssa)

Lisäksi olemme toki reippaassa valmiudessa reagoimaan myös yllättäviin, vuoden aikana nouseviin koulutustarpeisiin.

Toimintasuunnitelmaan 2021 voi tutustua täällä: Toimintasuunnitelma 2021 (PDF, avautuu uuteen välilehteen)

Tsemppiä kaikille uuteen vuoteen!

Toivottaa Heli + koko AKE-tiimi