Lisää suuntaviittoja – toimenpiteitä palvelulupausten toteuttamiseksi -hanke käynnistyi alkuvuodesta Itä-Suomen kirjastojen kehittämisverkoston ohjauksessa. Hankkeessa lähdetään konkretisoimaan Itä-Suomen kirjastojen yhteisiä palvelulupauksia, jotka laadittiin vuonna 2019 Suunta selville Itä-Suomen kirjastoissa –hankkeen aikana. Palvelulupauksia työstettiin tuolloin vuonna 2017 voimaan astuneen kirjastolain tavoitteiden pohjalta. Palvelulupaukset löytyvät täältä:
https://savonake.fi/…/suunta_selville_vihko190x190-1.pdf

Mitä palvelulupausten toteuttaminen vaatii osaamiselta, työtavoilta, tiloilta, kokoelmalta ja johtamiselta nyt? Entä millaiset ilmiöt jatkossa vaikuttavat palvelulupauksiin, ja miten pystymme jo nyt varautumaan muutokseen? Näitä asioita tulemme pohtimaan yhdessä hanketyöntekijän fasilitoimana. Hankkeessa noudatetaan kehittävän arvioinnin periaatteita, eli kirjastolaiset arvioivat prosessin ajan itse toimintaansa ja saavutettuja tuloksia. Konkreettisena tavoitteena on luoda työkirja, jossa on eritelty toimenpiteitä ja työmenetelmiä, joilla erikokoiset kirjastot ja niissä työskentelevät ammattilaiset pystyvät toteuttamaan palvelulupauksia arjen työssään.

Jokainen Itä-Suomen kirjastolainen pääsee osallistumaan päivän kestävään Lisää suuntaviittoja -virtuaalityöpajaan, joita järjestetään viikkojen 14–21 välillä. Työpaja ja sen etukäteistehtävät yhdistävät itsenäistä ja yhteistä työskentelyä.

Hankkeen lopputuotokseksi muodostuu hanketyöntekijän laatima työkirja. Hankkeen aikana järjestetään AVI:n, AKE-kirjastojen ja hankkeen yhteinen kaksiosainen koulutus Kohti tulevaisuutta – miten teemme kirjastojen huomista jo nyt. Koulutuksessa pohditaan, millä eväillä menemme tulevaisuuteen. Se järjestetään Teamsissa 16.3. klo 9-15 sekä 23.3. klo 9-12.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/739169
Kannattaa tulla mukaan tähän kiinnostavaan koulutukseen!

Työpajoista ja muista hankkeen toimenpiteistä lähetetään lisää tietoa tuonnempana.

Lisätietoja:
hanketyöntekijä Jenni Lohko, jenni.lohko(at)sivistys.mikkeli.fi, p. 040 129 5059 sekä hankkeen vastaava Pia Kontio, pia.kontio(at)sivistys.mikkeli.fi, p. 044 794 2460