Kuopion kaupunginkirjastossa toteutettiin vuosina 2019–2020 Tähtilukijat-hanke AVIn rahoituksella. Hankkeeseen osallistui kahdeksan lähikirjastoa .     

Hankkeen taustalla oli lasten heikentynyt lukutaito ja tarve innostaa lukemiseen jo varhaislapsuudessa. Kohderyhmäksi valikoituivat 5–8-vuotiaat lapset. Hankkeessa järjestettiin erilaisia työpajoja yhdessä Sanataidekoulu Aapelin kanssa. Aapeli on pohjoissavolainen sanataideverkosto, joka vie sanataiteen ilosanomaa ympäri maakuntaa mm. taidetyöpajojen ja harrasteryhmien muodossa.

Kirjastojen henkilökunnan työtehtävät ovat muuttuneet ja sanataideosaamiselle kirjastossamme on tarvetta. Siksi tärkeä tavoite hankkeessa oli sanataidemenetelmien integroiminen kirjastotyöhön. Henkilökunta suunnitteli sekä toteutti yhdessä sanataideohjaajan kanssa erilaisia työpajoja ja tapahtumia ja samalla tutustui sanataidemenetelmiin.

Tärkeänä osana hankkeessa pidettiin rohkaisua kokeilemiseen ja itseensä luottamiseen, sillä useampi osallistuneista ei ollut aikaisemmin vetänyt ryhmiä. Erityistä huomiota kiinnitettiin ryhmien ohjaukseen ja hallintaan, ja suunnitelmien tekeminen lähti liikkeelle jokaisen työntekijän ja osallistuvan kirjaston omasta tilanteesta. Tapahtumien suunnittelu itse ihan alusta pitäen yhdessä sanataideohjaajan kanssa antoi erilaista varmuutta, uskallusta, osaamista ja työkaluja työpajojen ideointiin.

Sanataideohjaaja Riikkamaria Korhonen jalkautui lähikirjastoihin, joissa toteutettiin neljälle eri ikäryhmälle räätälöidyt ja elämykselliset lukuvinkkaukset tai toiminnalliset kirjaston esittelyt erilaisia teemoja hyödyntäen.

Hankkeen yhtenä lopputuloksena saimme kirjastolle 35 erilaisen työpajan suunnitelmat, jotka on jaettu Savon alueen kirjastojen käyttöön. Suunnitelmat on lisätty Savon kirjastojen yhteisen Teamsin Lanu-kanavan tiedostoihin.

Lisätietoja työpajoista voi tiedustella niitä toteuttaneista kirjastoista ja taidekasvattaja Riikkamaria Korhoselta, riikkamaria.korhonen(at)hotmail.com. Aapelin toiminnasta löytyy tietoa verkkosivuilta www.sanataidekouluaapeli.fi ja Facebookista.

Teksti ja kuvat: Helena Pohjolainen