Iisalmen kaupunginkirjasto on ollut mukana NAPLE Sister Libraries -kumppanuusohjelmassa vuodesta 2011 saakka. NAPLE-verkostoituminen on tarjonnut meille mahdollisuuden hakea partnereita toisista eurooppalaisista yleisistä kirjastoista sekä alustan, jossa voimme kertoa omista toiminnoistamme myös Suomen rajojen ulkopuolelle. NAPLE-kirjastoilla on oma blogi (https://www.naplesisterlibraries.org) ja lisäksi kumppanuusohjelman ajankohtaisista asioista tiedotetaan sosiaalisen median eri kanavien kautta. Iisalmi on esitellyt blogissa useita kirjastossa järjestettyjä tapahtumia sekä Nuorten näköistä -hanketta. NAPLE-verkostoituminen mahdollisti meille myös pääsyn vuosina 2012–2015 toteutettuun kansainväliseen LIBRARY. I LOVE IT! -kumppanuushankkeeseen, jossa oli osallistujia yhteensä yhdeksästä maasta.

Edinburgh Central library

Iisalmella on kaksi NAPLE-sisarkirjastoa, jotka sijaitsevat Puolan Piekary Śląskiessa sekä Edinburghissa. Näistä ensimmäisen kanssa yhteistyö oli aktiivisimmillaan LIBRARY. I LOVE IT! -hankkeen aikana. Sen päätyttyä viestittely valitettavasti katkesi ja NAPLE-verkostossa toimimisemme muuttui enemmän suoraksi yhteydenpidoksi hanketta hallinnoivien työntekijöiden kanssa. Vuoden 2018 lopussa päätimme kuitenkin aloittaa jälleen aktiivisemman vaiheen sisarkirjastotoiminnassa. Koska Piekary Śląskien kirjastolla on Iisalmen lisäksi useita muita sisarkirjastoja, halusimme etsiä uuden kumppanin ja mieluusti sellaisen, jolla on joko vähän tai ei laisinkaan aikaisempia NAPLE-kumppanuuksia. Näin molemmat osapuolet pystyvät panostamaan kokonaisvaltaisemmin keskinäisen yhteistyön suunnitteluun.

Uuden sisarkirjaston haku NAPLE-verkoston kautta oli helppoa. Toiveenamme oli löytää kumppanikirjasto, jonka palvelut ja kokoelmat ovat samalla tasolla suomalaisten kirjastojen kanssa, joka järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia sekä panostaa erityisesti sähköisiin kokoelmiin. Nämä kriteerit mielessä kävimme läpi hankkeen kotisivuilta löytyvää luetteloa mukana olevista kirjastoista, valitsimme niistä muutaman sopivalta vaikuttavan vaihtoehdon ja ilmoitimme ne hanketta hallinnoivalle työntekijälle. Hän hoiti tiedustelun ja ykkösvaihtoehtonamme ollut Edinburgh City Libraries ilmoitti olevansa halukas Iisalmen uudeksi sisarkirjastoksi.

Edinburgh Central Libraryn Suomi-teemainen aineistonäyttely toi näkyvyyttä myös Iisalmen kirjastolle.
Edinburghin kirjastoissa järjestetään monipuolisesti tapahtumia. Vieraana on nähty esim. kirjailija Tess Gerritsen.

NAPLE-kumppanuuden solmimiseen ei liittynyt suuria muodollisuuksia. Ohjelmassa painotetaankin sitä, että vastuu kumppanuuden ylläpidosta on kirjastoilla itsellään. Omassa kumppanuudessamme päädyimme Edinburghin kirjaston kanssa siihen, että emme tarvitse ainakaan aluksi virallista sopimusta yhteistyöstä. Lähdimme liikkeelle pienin askelin ja raskaiden sopimustekstien laadinta olisi ollut vain haitaksi. Tärkeintä oli luoda henkilökohtaisia kontakteja ja oppia tuntemaan kumppaniorganisaation toimintoja ja henkilökuntaa. Tärkeimpiä apuvälineitä ovat olleet sähköposti ja Skype-kokoukset.

Tähän mennessä Edinburghin kanssa tekemäämme yhteistyöhön on sisältynyt esimerkiksi maakohtaisten aineistonäyttelyiden toteuttamista, sosiaalisen median sisältöjen jakoa sekä kirjastojen lukupiirien vuorovaikutusta. Meidän kannaltamme ehdottomasti suurin yksittäinen aikaansaannos on ollut Edinburghin kirjaston päätös avata heidän sähköiset aineistonsa kaikille Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon asiakkaille. Sähköpostin kautta tapahtuva rekisteröityminen on asiakkaille helppoa ja tämän jälkeen heillä on käytössään laaja valikoima sähköisiä kirjoja, suoratoistettavia äänikirjoja, lehtiä ja videotallenteita. Markkinoimme tätä mahdollisuutta aktiivisesti ja siitä mainitaan esimerkiksi aikuisten kirjastonkäytön opetuksissa.

Edinburghin e-palvelut ovat rekisteröitymisen jälkeen kaikkien Rutakko-verkon asiakkaiden käytössä.
Iisalmen kirjaston henkilökunta markkinoi Edinburghin e-palveluja aktiivisesti asiakkaille. Erityisesti PressReader-palvelu on kiinnostanut monia.

Olemme silti olleet kumppanuuden alusta saakka selvillä, että yhteistyön syventäminen vaatii, että molempien kirjastojen työntekijät tapaavat myös kasvokkain. AVI:n muutettua kirjastojen kansainvälisen toiminnan avustuksen ehtoja, luontevimmaksi vaihtoehdoksi tuli toteuttaa matkat Erasmus+-liikkuvuuksina. Tätä vaihtoehtoa tukivat lisäksi Iisalmen kaupungin henkilökunnan hyvä Erasmus+-ohjelmien tuntemus ja saimme arvokasta apua hankehakemuksen suunnittelussa kaupungin Erasmus+-vastuuhenkilöltä.

Hanke sai nimen Oppiva kirjastolainen–osaamista kansainvälisyydestä. Hanketta varten muodostettiin neljän henkilön työryhmä. Siinä olivat mukana kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö sekä kirjastonhoitajat aikuisten osastolta, lasten ja nuorten osastolta ja kirjastoautosta. Työryhmä hioi hakemusta alkuvuodesta 2020 ja se saatiin valmiiksi juuri ennen deadlinea. Työryhmässä mukana olevat henkilöt valikoituivat myös liikkuvuuksille lähtijöiksi. Kaikkien neljän aktiviteetiksi valittiin ”job shadowing”, mikä takaa sen, että pääsemme oikeasti tutustumaan kohteessa tehtävään käytännön kirjastotyöhön.

Erasmus+-hankkeet ovat ensisijaisesti oman organisaation kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Oppiva kirjastolainen -hankkeella parannetaan koko Iisalmen kaupunginkirjaston henkilökunnan osaamista. Painopisteitä ovat kirjaston sähköiset palvelut, tapahtumatuotanto, erilaisista taustoista tulevien asiakkaiden parempi kohtaaminen sekä kirjastoautopalveluiden kehittäminen. Henkilökunnan osaamisvajetta perusteltiin kirjastolain uudistuksen mukanaan tuomilla velvoitteilla, toimintaympäristön digitalisoitumisella ja Iisalmen 2020-luvun kaupunkistrategian tavoitteilla. Jouduimme myös perustelemaan sitä, miksi haimme neljää liikkuvuutta samaan kohteeseen. Hakemuksen teko oli ajoittain työlästä muiden töiden ohella, mutta huolellisuus palkittiin. Hankkeemme hyväksyttiin kokonaispistemäärällä 92 / 100 ja meille myönnettiin 4 840 euroa neljää haettua liikkuvuutta varten.

Alkuperäinen suunnitelma oli toteuttaa kaikki liikkuvuudet syksyn 2020 aikana. Keväästä saakka riehunut koronaviruspandemia on kuitenkin vaatinut meitä miettimään aikataulut uudelleen. Matkat Suomesta ulkomaille ovat jäissä ja kohdekirjaston kaikki toimipisteet ovat olleet epidemian puhkeamisesta saakka suljettuja. Kevään 2020 hakukierroksen liikkuvuushankkeet saivat kuitenkin automaattisesti vuoden jatkoajan, joten tällä hetkellä kirjaston hanketyöryhmä tekee alustavaa valmistelutyötä ja varautuu käynnistelemään hanketta vuodenvaihteen jälkeen. Liikkuvuudet kohteeseen on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2021 ja tulemme niiden jälkeen kertomaan kokemuksistamme aktiivisesti myös tällä alustalla.

Teksti: Tuomo Lindfors

Kuvat: Edinburgh Central Library ja Tuomo Lindfors