Kuopion kaupunginkirjastossa on haettavana informaatikon tehtävä.

Kuopion kaupunginkirjasto hoitaa Etelä- ja Pohjois-Savon kattavaa alueellista kehittämistehtävää, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on sille määrännyt asetuksella 660/2017. Informaatikko työskentelee Kuopion pääkirjastossa alueellisen kehittämistyön tiimissä painopistealueenaan monimuotoinen koulutussuunnittelu ja tiedotus (60 % työajasta) sekä hoitaa Kuopion kaupunginkirjaston kirjastoammatillisia ja tiedotuksellisia tehtäviä (40 % työajasta).

Alueellista kehittämistehtävää hoitava informaatikko luo edellytyksiä Etelä- ja Pohjois-Savon yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. Työn tavoitteena on toimialueen yleisten kirjastojen verkostoitumisen ja yhteistyön tukeminen sekä osaamisen monipuolinen kehittäminen. Työtehtävät painottuvat koulutussuunnitteluun sekä tiedotus- ja markkinointitehtäviin. Tehtävässä menestyminen edellyttää aktiivista toimintaympäristön seurantaa, hyviä yhteistyötaitoja, hyvää organisointikykyä, paineensietokykyä sekä erinomaisia tietoteknisiä valmiuksia. Informaatikko osallistuu kansalliseen yhteistyöhön.

Eduksi katsotaan koulutussuunnitteluun ja tiedotustehtäviin liittyvä työkokemus ja/tai koulutus. Työ edellyttää matkustusvalmiutta.

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Ajokortti B-luokka.

Tehtävän työaika: 36,75 t/vko. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Haastatteluaikataulu: 3. – 4.1.2018

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä ‎27‎.‎11‎.‎2018 ‎12‎:‎26‎:‎26