Viime keväänä vahvistui ajatus, että Savon alueella olisi tarvetta kouluyhteistyötä tekevien verkostolle. Tätä ajatusta tukevat akelaisten tekemät kirjastokierrokset ja keskustelut alueen työntekijöiden kanssa sekä Mikkelin seutukirjaston toteuttama Kaikki mukaan Kirjastopolulle -AVI-hanke. Hankkeen loppuraporttiin voi tutustua täällä.

Kouluyhteistyö Savon alueella on pääsääntöisesti aktiivista ja usein vakiintunutta, mutta toteutuksen tavat ovat kirjavia. On kirjastoja, joissa koululuokat käyvät lähes yksinomaan omatoimisesti opettajan johdolla kirjastotunneilla tai kirjastovälitunneilla ja tarjolla on hyvin vähän ohjattuja vierailuja. On myös kirjastoja, joissa kaikki luokka-asteet käyvät ohjatusti ja oppimissisällöt ovat tarkoin mietittyjä – osa luokista saattaa käydä jopa useamman kerran vuodessa tai pienryhmiin jaettuna. Yleisintä kuitenkin on, että kirjasto tarjoaa tietyt opetustunnit tietyille luokka-asteille, esimerkiksi 1.-, 3.-, 5.- ja 7.-luokkalaisille. Eroja selittävät kirjastojen erilaiset resurssit ja toiminnan painopistealueet.

Annika

Paljon vaihtelee myös se, miten kouluyhteistyö on suunniteltu ja kirjattu paikalliseen opetussuunnitelmaan ja miten paljon kirjasto on ollut OPS-työssä mukana. Joissakin kunnissa on myös kulttuurikasvatussuunnitelma joko osana opsia tai erillisenä, mutta siinä kirjasto voi olla hyvin vähäisessäkin roolissa muiden kulttuuri- ja taidelaitosten ohella.

Osassa kuntia on tehty erillinen kirjastopolku tai muu vastaava koulun ja kirjaston oma yhteistyösuunnitelma. Kirjastopolku on täsmällisempi suunnitelma siitä, mitkä luokat saavat mitäkin sisältöä. Mikkelin kirjastopolku toimii hyvänä esimerkkinä, ja siihen voi tutustua täällä. Kirjastopolku jäntevöittää yhteistyötä, sitouttaa sekä kirjastojen että koulujen henkilökuntaa ja takaa tasavertaisen tarjonnan kaikille. Se tuo myös näkyvyyttä kouluyhteistyölle.

Kirjanselkä

Koko Savon laajuisen yhteistyöverkoston hyöty on yhteinen tuntisuunnitelmien pankki, jossa jaetaan osaamista, ideoita ja kokeiluja. Jaettuja tuntisuunnitelmia voivat muut kirjastot muokata omaan käyttöönsä sopiviksi. Yhdessä on mahdollista saada aikaan enemmän säännöllistä toimintaa koko alueella, myös niukimmin resursoiduissa kirjastoissa. Mikkelin hankkeessa otettiin käyttöön helppokäyttöinen Trello-yhteistyöalusta, jonne on koottu jo nyt paljon hyviä tuntimalleja ja käytäntöjä. Tämä alusta on tarkoitus laajentaa koko Savon alueelle, ja pyrkimys on täydentää ja päivittää sitä edelleen.

Halukkaat voivat liittyä alustalle laittamalla sähköpostia osoitteeseen koulutus.kirjasto@kuopio.fi. Myös kaikki Trello-alueelle jo liitetyt henkilöt voivat kutsua mukaan osallistujia. Jos kaipaa apua Trello-alustan käytössä, voi ottaa yhteyttä meihin AKE-informaatikoihin. Voimme tarvittaessa tulla kirjastoonne tutustumaan alustan käyttöön yhdessä.

Yhteisen tuntisuunnitelmien pankin lisäksi verkoston myötä voisi muukin yhteistyö ja kokemusten jakaminen lisääntyä luontevasti. Esimerkiksi vertaisoppimisen kautta on mahdollista lähteä muihin kirjastoihin katsomaan, kuinka niissä toimitaan koululaisryhmien kanssa. Alueellisen kehittämistehtävän avustuksesta tuetaan verkostojen tapaamisia tai vertaisoppimista matka- ja majoituskustannusten osalta.

Kouluyhteistyö-verkostosta ja yhteisestä Trello-alustasta kiinnostuneet:

ma 2.9. klo 8.30 järjestetään etäpalaveri

Liity mukaan keskusteluun tai tule kuuntelemaan klikkaamalla linkkiä:
https://kirjasto.adobeconnect.com/kouluyhteistyo/
Tarkemmat ohjeet liittymiseen täältä.

Tervetuloa mukaan, tavataan linjoilla!

Teksti: Johanna V.