(Kuva: Lukukoira Sylvi Puijonlaakson omatoimikirjaston pelisääntöpajassa)

Nuoret ja omatoimikirjastot -hanke lähestyy vuoden vaihteen myötä loppuaan. Hankkeen tavoitteena oli etsiä hyviä käytänteitä, jotta nuoret voisivat käyttää omatoimikirjastoja kirjaston käyttösääntöjen mukaisesti, ilman heille suunnattuja rajoituksia, kuten ikärajat. Aihe onkin ajankohtainen, sillä omatoimikirjastojen ja omatoimisten aukioloaikojen määrä on lisääntynyt Suomessa vuosien varrella huomattavasti. Vaikka omatoimikirjastoissa on pääpiirteittäin ollut rauhallista, on mediassa noussut esille ongelmatilanteita nuorten kanssa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu otti vuonna 2019 kantaa omatoimikirjastoihin asetettuihin ikärajoihin, ja aihe on ollut paljon esillä niin uutisotsikoissa kuin alan keskusteluissa. Mikäli kirjasto asettaa käyttäjilleen ikärajoja, aiheuttaa se ristiriitoja perustuslaillisen sivistyksellisen oikeuden ja yhdenvertaisuuslain toteutumisessa.

Hankkeessa toteutettiin Nuorten Palvelu ry:n kanssa pelisääntöprosessi, jossa nuoria osallistettiin turvallisin, viihtyisän ja siistin omatoimikirjaston ideointiin. Pelisääntöprosessi alkoi helmikuussa pelisääntöpajalla, missä nuoret ideoivat pelisääntöjä yhdessä Nuorten Palvelun ohjaajien kanssa. Pelisääntöpajan jälkeen nuorilla oli mahdollisuus jäädä kokeilemaan VR-laseja, pelaamaan konsolilla, tavata lukukoira Sylvi ja nauttia tarjottavista. Pelisääntöehdotukset asetettiin äänestettäviksi sekä Puijonlaakson kirjastossa että verkossa, jolloin koko yhteisöllä oli mahdollisuus vaikuttaa kirjaston sääntöihin.

Pelisääntöpajaan osallistui 40 nuorta ja tapahtuma sai hyvää palautetta. Nuoret osallistuivat aktiivisesti pelisääntöjen luomiseen ja vaikuttivat viihtyvän hyvin. Nuorten Palvelu ry:n Rule on -pelisääntöprosessista löytyy tarkempaa tietoa muun muassa Nuorisokanuunan materiaalipankista sekä tapauskohtaisesti Puijonlaakson kirjaston tämän hankkeen pohjalta syntyneessä oppaassa, josta lisätietoa alempana. Tapahtumaa järjestäessä ja mainostaessa kannattaa pitää mielessä erilaiset yhteistyötahot, kuten järjestöt, koulut, seurakunnat ja kaupalliset toimijat. Pelisääntöprosessin kuvaus ja siitä saadut positiiviset kokemukset antavat hyvät eväät vastaavanlaisten tapahtumien järjestämiselle.

COVID-19-pandemia asetti haasteita myös hankkeelle. Hankkeeseen liittyvä koulutus oli alun perin tarkoitus järjestää 3.4.2020 Sokos Hotels Puijonsarvessa, mutta meneillään olevan tilanteen vuoksi se päätettiin siirtää syksyyn ja muuttaa etäkoulutukseksi.

Tuleva Teams-koulutus ”Omatoimiset nuoret omatoimikirjastossa” järjestetään yhteistyössä Nuorten Palvelu ry:n kanssa. Koulutuksen ensimmäinen osa pidetään keskiviikkona 4.11.2020 klo 12–15 ja toinen osa torstaina 12.11.2020 klo 12–15. Koulutuksen aiheita ovat muun muassa nuoret vapaa-ajanviettäjinä erityisesti omatoimikirjastoympäristössä, omatoimikirjastojen herättämät odotukset ja toiveet sekä ennakointi ja valmistautuminen erilaisiin tilanteisiin nuorten kanssa myös muut asiakasryhmät huomioiden. Koulutus antaa myös eväitä haastavien tilanteiden ratkomiseen sekä vinkkejä yhteistyömahdollisuuksista. Kouluttajina toimivat Nuorten Palvelu ry:stä kouluttaja Mikko Leppävuori, järjestökoordinaattori Pauliina Timonen sekä ohjaaja Tuomas Puustinen. Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautumislinkki löytyvät täältä. Kannattaa ehdottomasti tulla kuulolle!

Hankkeen pohjalta luotiin henkilökunnalle Nuoret ja omatoimikirjastot – opas kohtaamiseen -opas. Oppaassa esitellään omatoimikirjastotoimintaa Suomessa, nuorten kirjastonkäyttöä sekä haasteellisia tilanteita ja miten näihin on reagoitu. Lisäksi käsitellään erilaisia yhteistyötahoja, joista saattaa olla apua niin nuorten tavoittamisessa kuin ongelmatilanteiden ratkomisessa. Lopusta löytyy vinkkitori, johon on koottu erilaisia verkkosivuja ja -alustoja, joita voi hyödyntää osallistamisen tukena. Opas on työstetty suurelta osin muiden kirjallisten lähteiden pohjalta, mutta siinä esitellään myös hankkeessa toteutettuja toimintatapoja.

Hanke herätteli paikallisia nuoria pohtimaan pelisääntöjä, mikä todennäköisesti sitouttaa heitä myös noudattamaan niitä. Pelisääntöäänestyksen kautta myös muut asiakkaat pääsivät vaikuttamaan ja ilmaisemaan mielipiteensä avoimen palautelaatikon kohdalla. Samalla asiakkaat saivat tietoa tulevasta omatoimikirjastosta. Ottamalla nuoret mukaan pelisääntöjen luomiseen viestittiin koko asiakaskunnalle, että nuoret ovat toivottuja kirjaston asiakkaita.

Lopuksi vielä suosittelen tutustumaan Suomen kirjastoseuran nuorisokirjastotyön koulutuspäivän vertaistukityöpajassa koottuihin erinomaisiin ohjeisiin, miten pärjätä nuorten kanssa omatoimikontekstissa!

Teksti ja kuva: Marjut Perälä