Mikkelin seutukirjaston hallinnoima Itä-Suomen kirjastojen osaajat -hanke toteutettiin vuonna 2018. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa Itä-Suomen kirjastojen osaamista luomalla yhteistyöverkostoja. Hankkeessa muodostettiin kolme osaajaverkostoa: digiosaat, senioriosaajat sekä alle kouluikäiset lapset ja lapsiperheet.

Verkostojen tarkoitus on jakaa tietoa, ideoida uutta ja toimia vertaistukena. Digiosaajissa on nostettu esille esimerkiksi digineuvontamateriaalien jakaminen ja digipulmien ”kysymys- ja vastauspalsta”. Senioriosaajissa keskustellaan muun muassa senioreille suunnatuista palveluista ja yhteistyöstä kirjaston ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Alle kouluikäisten lasten ja lapsiperheiden verkostossa aiheina ovat esimerkiksi sanataide ja kirjavinkkaus.

Työryhmät ovat kokoontuneet Skypen välityksellä, ja materiaalien, ideoiden ja keskustelun jakamisalustana toimii Trello. Verkostojen on tarkoitus toimia mahdollisimman keskustelevasti ja matalalla kynnyksellä. Osaajaverkostoihin voi liittyä kuka tahansa kirjaston henkilöstöön kuuluva, ja niiden on tarkoitus laajentua mahdollisimman laajalle.

Vuoden 2019 tavoitteena onkin vakiinnuttaa verkostojen toimintaa ja tekemisen tapoja mm. Skype-kokousten, fyysisten tapaamisten ja Trellon ominaisuuksiin perehtymisen kautta.

Verkostoon voi liittyä ottamalla yhteyttä sen vetäjään.

digiosaajat: riitta.kangas(at)joensuu.fi
senioriosaajat: sari.tulla(at)kangasniemi.fi
alle kouluikäiset lapset ja lapsiperheet: tiina.kainulainen(a)kuopio.fi

Verkostoja muokataan ja uusia muodostetaan tarpeen mukaan. Nyt hankkeen päätyttyä verkostojen koordinointivastuu siirtyy Kuopion ja Joensuun AKE-kirjastoille, jotka voivat resursoida verkostojen fyysisiä tapaamisia ja mahdollisia opintomatkoja sekä tukevat toiminnan tiedottamisessa.

Tervetuloa jakamaan osaamista ja ideoimaan yhdessä matalalla kynnyksellä!

Itä-Suomen osaajat -hanke (PowerPoint)