Vankilakirjaston keittokirja

Vinkkitorille on lisätty linkki Vankilakirjaston keittokirjaan. Kyseessä on Kirjastosta juuret elämään -hankkeen pohjalta koottu ohjeistus vankilakirjastotyöhön. Reseptejä ovat laatineet hankkeen projektisuunnittelijan ja kirjastopalveluita Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen vankiloissa kehittäneen Irmeli Malka-Kanniston lisäksi laaja joukko muita vankila- ja kirjastoihmisiä.

Kuopio, Mikkeli ja Sukeva

Vankilakirjastoyhteistyö käynnistettiin Kuopion vankilan kanssa Rikosseuraamuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti, yhteistyössä muiden vankilakirjastotyötä hoitavien kirjastojen kanssa, vuoden 2018 alussa. Työ aloitettiin Kuopion vankilasta ja viime vuoden aikana vankilayhteistyö laajennettiin sovitusti myös muihin Savon alueen suljettuihin vankiloihin, joita ovat Mikkelin vankila ja Sukevan vankila. Vankiloissa on keskitytty erityisesti kokoelmatyöhön liittyvän asiantuntija-avun antamiseen ja vankilan henkilökunnan ohjeistamiseen eri toimintamuotoihin.

Kaikissa kolmessa vankilassa yhteistyö aloitettiin kartoittamalla kirjastotila ja kokoelma. Kuopion vankilan kirjasto oli pieni huone täynnä lattiasta kattoon ulottuvia hyllyjä, jotka olivat täynnä rikkinäisiä ja likaisia kirjoja 70-luvulta. Kokoelman läpikäynnin jälkeen hyllyihin jäi noin 1/4 kirjoista. Kirjasto sai onneksi uuden valoisan ja isomman tilan, jonka suunnittelussa sain olla mukana. Kuopion kaupunginkirjaston poistoista vankila on saanut täydennystä huvenneeseen kokoelmaan noin 30 pahvilaatikollisen verran.

Myös Mikkelin vankilan kirjasto oli pieni ja ahdas sellimäinen koppero, jossa lattiasta kattoon ulottuvat metallihyllyt olivat täynnä lähinnä kaunokirjallisuutta. Vankilassa oli vasta äskettäin siirretty kaksi ohjaajaa vastaamaan kirjastotoiminnasta, ja heidän kanssaan suunnittelimme kirjaston muuton toisiin tiloihin.

Sukevan vankilassa kirjastosta on jo pitempään vastannut kaksi kirjastovartijaa, joten kokoelma oli yllättävän hyvä verrattuna niihin vankiloihin, joissa ei ole erikseen järjestetty henkilökunnalle aikaa kirjaston hoitoon. Myös tila oli riittävän iso ja viihtyisä. Kuitenkin sekä Sukevalla että Mikkelissä oli kokoelman läpikäynnin tuloksena suuri kasa poistettavia kirjoja.

Vankilan henkilökunta ei yleensä uskalla poistaa kokoelmasta mitään pelätessään poistavansa jotain arvokasta. Heille ei myöskään ole järjestetty aikaa kokoelman hoitoon ja yleensä kirjastovanki ottaa palautukset vastaan, jolloin ne jäävät tarkistamatta.

Työpajoja ja videolle lukemista

Vankiloissa on vinkattu ja kokeiltu myös erilaisia toimintamuotoja, kuten lautapelikerhoa, kirjailijavierailuja ja kirjoittamisen työpajaa. Kaikista suosituinta on ollut Lue kotiin -toiminta. Vangeille järjestetään mahdollisuus lukea satuja läheiselleen ja se kuvataan tabletille. Vankila etsii vangeista sellaiset henkilöt, jotka haluavat osallistua toimintaan. Yleensä pyrin tapaamaan vangin kerran ennen varsinaista kuvausta.

Ensimmäisellä kerralla keskustellaan lukemisesta, kirjoista ja siitä minkä ikäiselle lapselle luetaan. Sen jälkeen valitsen kirjaston poistokirjoista muutaman vaihtoehdon, joista vanki voi valita lapselleen sopivimman kirjan. Koska vankilaan ei voi viedä laitetta, jossa on nettiyhteys, minulla on käytössä pelkästään siihen tarkoitukseen hankittu tabletti. Vangille järjestetään tila, jossa hän voi itsenäisesti kuvata lukemisensa.

Kuvauksen jälkeen tarkistamme vangin kanssa, että tallennus on onnistunut ja siirrän videon muistitikulle. Vankila lähettää muistitikun yhdessä kirjan kanssa lapselle. Tämä toiminta on saanut paljon hyvää palautetta sekä vangeilta että omaisilta.

Näyttely ja yhteinen suunta

Kokosimme myös yhteistyössä Kuopion vankilan opinto-ohjaajan kanssa vankilan kirjastosta poistettujen aineistojen teksteistä ja piirroksista näyttelyn, joka oli esillä vankiloiden kirjasto- ja taidepäivillä Turussa, ja joka sai myös kansallista huomiota useissa sanomalehdissä.

Olen mukana vankilakirjastotyön kansallista toimintamallia valmistelevassa työryhmässä, joka pyrkii määrittämään kirjastojen asiantuntijatyötä vankiloissa. Työryhmässä on edustus Rikosseuraamuslaitokselta, AKE-kirjastoista ja AVI:sta. Esitys toimintamallista esitellään OKM:lle ja OM:lle kesäkuun alussa. Toimintamalli on tarkoitus vakiinnuttaa käytäntöön kaikissa Suomen vankiloissa vuoden 2021 aikana.

Johanna Oosi