Loppusyksystä 2021 oli Savon AKE-toimijoiden taas aika ryhtyä miettimään alueen koulutustarpeiden sekä muiden toiveiden ja palautteiden kartoitusta.

Tänä vuonna päätettiin järjestää etänä useita pienryhmäkeskusteluja, jotka käytäisiin kehittävän arvioinnin näkökulmasta siirtäen painopistettä menneen läpikäynnistä tulevaisuuteen päin. Keskustelua pyrittiin siis suuntaamaan entistä enemmän tulevan vuoden teemoihin, samalla pyrkien keräämään alueen kirjastoilta näitä koskevia mielipiteitä ja ideoita jo etukäteen. Niin saatiin konkreettista pohjaa kuluvan vuoden kehittämissuunnittelulle. Keskusteluissa esille nousseisiin toiveisiin ja suuntaviittoihin on AKE Savossa hyvä palata pitkin vuotta.

Lue lisää kokoamastamme PDF-tiivistelmästä.

Kiitokset kaikille mukana olleille arvokkaista näkemyksistänne!